Nativa Akademie, Nativa Sprachschule, Sprachschule, Berlin, Berlin-Mitte, Berlin-Moabit

Nauka niemieckiego w Berlinie

Kursy języka niemieckiego w Berlinie z NATIVA AKADEMIE!

Nauka niemieckiego dla każdego!

Zapraszamy na kursy języka niemieckiego w NATIVA AKADEMIE w Berlinie.

Oferta językowa NATIVA AKADEMIE w Berlinie obejmuje kursy języka niemieckiego, ale także angielskiego, polskiego i hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej szkole językowej koncentrujemy się na popularnych językach zapewniając wysoki poziom zajęć i skuteczność w nauce.

 • Kursy intensywne języka niemieckiego – nauka codzienna, od poniedziałku do piątku o godziny 9.30 do 12.45 lub od godziny 13.00 do 16.15
 • Kursy popołudniowe języka niemieckiego – nauka dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy lub we wtorki i w czwartki od godziny 18 do 19.30 lub od 19.30 do 21
 • Zajęcia indywidualne – program i terminy uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb ucznia
 • Kursy dla firm – profesjonalne kursy dla pracowników odbywające się w naszej szkole językowej bądź w siedzibie firmy lub instytucji
 • Przygotowanie do egzaminów Test DaF / DSH – kurs intensywny – 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, przeznaczony dla przyszłych studentów uczelni niemieckich.
 • Kurs konwersacyjny – dla uczniów od poziomu A2-B1, którzy chcą poprawić swoją komunikację językową, skoncentrowany głównie na mówieniu
 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i pielęgniarzy podejmujących pracę w Niemczech
 • Jedna jednostka lekcyjna  *UE) trwa 45 minut

Kursy języka niemieckiego w Berlinie!

Trenuj z nami wszystkie umiejętności językowe

Nasza szkoła języka niemieckiegoNativa Akademie oferuje profesjonalną naukę języka niemieckiego w Berlinie w przyjaznej atmosferze.  Kursy języka niemieckiego są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z zaangażowaniem przekazują swą wiedzę i umiejętności. Wszystkie kursy języka niemieckiego są prowadzone aktywnymi metodami celem uzyskania jak najszybszej komunikacji językowej.
Podczas zajęć języka niemieckiego trenowane są wszystkie cztery umiejętności językowe – słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (EOJ), tak abyś osiągnął cel nauki. Sprzyjają temu małe grupy, w których uczymy – do 8 osób. Dzięki temu możliwy jest aktywny udział wszystkich uczestników, a zatem także i szybkie postępy w nauce.

Nauka języka niemieckiego w Berlinie!

Komunikacja i dynamika!

Nasze mocne strony to dobra komunikacja, doradztwo indywidualne i wspaniały zespół do Twoich dyspozycji. Zależy nam na Twoim zaufaniu i pracujemy stale na nie. Zapraszamy cię do przystępowania do bezpłatnego testu poziomującego w naszej szkole językowej Nativa Akademie lub na stronie internetowej: www.nativa-akademie.de W ten sposób będziemy mogli  precyzyjnie określić  poziom Twoich umiejętności językowych.
Nauka u nas to przyjemność ale i przede wszystkim sukces!

Materiały dydaktyczne

Możliwość wypożyczenia lub kupienia podręczników. Prosimy o kontakt z biurem podczas zapisywania się.

W naszej szkole językowej Nativa Akademie istnieje możliwość bezpośredniego kupienia książki, W razie potrzeby kupna książki prosimy o kontakt z biurem podczas zapisywania się na kurs, by móc sprawnie i na czas zamówić odpowiednią ilość książek:

 • Deutsch A1.1 / A1.2: Schritte International neu ( Hueber Verlag)
 • Deutsch A2.1 / A2.2 Schritte International neu ( Hueber Verlag)
 • Deutsch B1.1 / B1.2 Schritte International neu. ( Hueber Verlag) / Netzwerk ( Klett Verlag)
 • Deutsch B2.1 / B2.2 Aspekte neu ( Klett Verlag)
 • Deutsch C1.1/ C1.2 Aspekte Neu ( Klett Verlag)

Strona internetowa Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego(EOJ):
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (EOJ) – Ogólna Skala

Umiejętności Językowych

Poziom podstawowy A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom podstawowy A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom samodzielny B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom samodzielny B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułowć przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom biegłości C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom biegłości C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Napisz do nas! Cieszymy się z Twojej wiadomości!