Pon. - Czw. 9:30 - 19:30
Bredowstraße 29, 10551 Berlin

Ucz się języków obcych w szkole NATIVA AKADEMIE w Berlinie

Nativa

Kursy języków obcych w małych grupach

Test poziomujący w szkole lub online

Wszystkie kursy językowe w szkole NATIVA AKADEMIE w Berlinie są prowadzone aktywnymi metodami celem uzyskania jak najszybszej komunikacji.
Podczas zajęć trenowane są wszystkie cztery umiejętności językowe – słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (EOJ), tak abyś osiągnął swój cel. Sprzyjają temu małe grupy, w których uczymy – do 8 osób. Dzięki temu możliwy jest aktywny udział wszystkich uczestników, a zatem także i szybkie postępy w nauce.
Dzięki bezpłatnemu testowi poziomującemu, który można przeprowadzić również online możemy precyzyjnie określić poziom Twoich umiejętności językowych.
Nauka w szkole językowej NATIVA AKADEMIE w Berlinie to przyjemność i recepta na sukces!

sprachkurse-1024x683
Cheerful african american muslim students couple holding german flag
Happy young blonde lady student in casual with glasses, backpack and books holding small flag of

Kursy językowe w Nativa Akademie w Berlinie!

Najważniejsze informacje

Szkoła językowa NATIVA AKADEMIE  w Berlinie oferuje następujące kursy języków obcych:

  • Kursy wieczorowe– raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne ( język angielski, język hiszpański, język polski)
  • Kursy popołudniowe (Semikurse) – dwa razy w tygodniu po 2 godziny
  • Zajęcia indywidualne – treści i terminy uzgadniane są indywidualnie w zależności od potrzeb.
  • 4 godziny dydaktyczne raz w miesiącu, zawsze w soboty. Ta oferta może dodatkowo uzupełnić kurs językowy, na który uczęszczasz lub też możesz uczestniczyć w warsztatach niezależnie od standardowego kursu NATIVA AKADEMIE. Podczas warsztatów można doskonalić swój język jak i nabywać nowe umiejętności, jako że będziemy np. poznawać kuchnie danego regionu czy też uczyć się tradycyjnych tańców.
  • kursy ekspresowe, czyli crash – 5 dni po 5 godzin dydaktycznych. Kurs trwa jeden tydzień. Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy w ekspresowym tempie chcą uzyskać podstawowe umiejętności językowe, potrzebne do „przetrwania” w kraju planowanej podróży.

Transparentne kursy prowadzone według EOJ

Wszystkie kursy językowe w Nativa Akademie odpowiadają założeniom i poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (EOJ) Rady Europy.
Opisu Kształcenia Językowego (EOJ) Rady Europy. System ten został wprowadzony we wszystkich krajach europejskich. Dzięki jednolitym kryteriom możliwa jest obiektywna i transparentna ocena zarówno nauczania języków jak i nabytych umiejętności językowych uczących się. Dlatego też system ten jest uznawany także na świecie, Generalnie zgodnie z EOJ rozróżnia się 3 poziomy umiejętności językowych, od najniższego A1 – dla początkujących do najwyższego C2 – poziomu rodzimego użytkownika języka. Poniżej Ogólna Skala Umiejętności Językowych z EOJ, opisująca znajomość języka na każdym z 6 poziomów. Należy zauważyć, że kompetencje każdego wyższego poziomu zawierają zawsze kompetencje wszystkich niższych poziomów oraz nowe umiejętności dla danego poziomu

Ogólna Skala Umiejętności Językowych

Poziom podstawowy

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

Happy young German tutor writing grammar rules on blackboard, giving online lesson from home

Kursy językowe

w Berlinie

Szkoła językowa NATIVA AKADEMIE w Berlinie Mitte oferuje efektywne kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, polskiego i niemieckiego. Nasi wykwafilikowani i zmotywowani nauczyciele pomogą Ci w spokojnej atmosferze nabyć i udoskonalić swe umiejętności językowe. Małe grupy i nowoczesne metody nauczania zapewnią Ci duże postępy w krótkim czasie.